Hotline:0916595337
Zalo:0916595337
  • contact@sunmik.com
  • 0916595337
  • Số 24, tập thể Văn Công, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

STT Tên file Nội dung Download
1 Tài liệu Hướng dẫn dự thi Toefl Junior Giúp cha mẹ có thêm thông tin hỗ trợ cho các con luyện thi và thi chứng chỉ Toefl Junior. Trung tâm Anh ngữ Sunmik tìm và cung cấp như file đính miễn phí kèm. Các con, cha mẹ tham khảo nhé. Tải xuống
2 Bộ tài liệu luyện thi Master TOEFL Junior - Practic test Bộ tài liệu luyện thi Master TOEFL Junior: có 12 quyển, phân thành 4 bộ. Đây là bộ thứ nhất Master TOEFL Junior - Practic test cũng thuộc bộ Master (3 quyển). Các cha mẹ, các con tham khảo nhé. Tải xuống
3 Bộ tài liệu luyện thi Master TOEFL Junior - Advanced Bộ tài liệu luyện thi Master TOEFL Junior: có 12 quyển, phân thành 4 bộ. Đây là bộ thứ nhất Master TOEFL Junior - Advanced (3 quyển). Các cha mẹ, các con tham khảo nhé. Tải xuống
4 Bộ tài liệu luyện thi Master TOEFL Junior - Inter Bộ tài liệu luyện thi Master TOEFL Junior: có 12 quyển, phân thành 4 bộ. Đây là bộ thứ nhất Master TOEFL Junior - Inter (3 quyển). Các cha mẹ, các con tham khảo nhé. Tải xuống
5 Bộ tài liệu luyện thi Master TOEFL Junior - Basic Bộ tài liệu luyện thi Master TOEFL Junior: có 12 quyển, phân thành 4 bộ. Đây là bộ thứ nhất Master TOEFL Junior - Basic (3 quyển). Các cha mẹ, các con tham khảo nhé. Tải xuống
6 Tài liệu luyện thi Perfect TOEFL Junior Practice test - Book 3 Bộ tài liệu luyện thi có 3 quyển, tài liệu này là Quyển 3. Cha mẹ, các con tham khảo nhé. Tải xuống
7 Tài liệu luyện thi Perfect TOEFL Junior Practice test - Book 2 Bộ tài liệu luyện thi có 3 quyển, tài liệu này là Quyển 2. Cha mẹ, các con tham khảo nhé. Tải xuống
8 Tài liệu luyện thi Perfect TOEFL Junior Practice test - Book 1 Bộ tài liệu luyện thi có 3 quyển, tài liệu này là Quyển 1. Cha mẹ, các con tham khảo nhé. Tải xuống
9 Tài liệu luyện thi Toefl Primaty Step 2 Chứng chỉ Toefl Primary là chứng chỉ đầu tiên trong gia đình chứng chỉ TOEFL: Toefl Primary; Toefl Junior; Toefl ITP và Toefl iBT. Tài liệu luyện thi Toefl Primaty Step 1 có 2 Step (1 và 2). Các cha mẹ tham khảo nhé. Tải xuống
10 Tài liệu luyện thi Toefl Primaty Step 1 Chứng chỉ Toefl Primary là chứng chỉ đầu tiên trong gia đình chứng chỉ TOEFL: Toefl Primary; Toefl Junior; Toefl ITP và Toefl iBT. Tài liệu luyện thi Toefl Primaty Step 1 có 2 Step (1 và 2). Các cha mẹ tham khảo nhé. Tải xuống
11 28. Chương trình Tiếng Trung Tiếng Trung Quốc - Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến hết lớp 12, giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. Để xem chi tiết mời Download miễn phí. Tải xuống
12 27. Chương trình Tiếng Pháp Môn Tiếng Pháp - Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến hết lớp 12. Môn Tiếng Pháp giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực giao tiếp ngôn ngữ và các năng lực chung, phát triển những phẩm chất tốt đẹp, mở rộng tầm nhìn quốc tế góp phần học tốt các môn học khác, để sống và làm việc hiệu quả, cũng như để học tập suốt đời. Để xem chi tiết mời Download miễn phí. Tải xuống
13 26. Chương trình Tiếng Nhật Môn Tiếng Nhật - Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến hết lớp 12, giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. Để xem chi tiết mời Download miễn phí. Tải xuống
14 25. Chương trình Tiếng Nga Tiếng Nga - Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến hết lớp 12. Môn Tiếng Nga giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ và các năng lực chung, phát triển những phẩm chất tốt đẹp, mở rộng tầm nhìn quốc tế để học tốt các môn học khác, để sống và làm việc hiệu quả, cũng như để học suốt đời. Tải xuống
15 24. Chương trình Tiếng Hàn Tiếng Hàn - Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến hết lớp 12, giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách tự tin, hiệu quả, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước. Tải xuống
16 23. Chương trình Tiếng Đức Môn Tiếng Đức - Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn được tổ chức giảng dạy có thể từ lớp 6 đến hết lớp 12. Môn Tiếng Đức giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ và các năng lực chung, phát triển những phẩm chất tốt đẹp, mở rộng tầm nhìn quốc tế để học tốt các môn học khác, để sống và làm việc hiệu quả, cũng như để học tập suốt đời. Tải xuống
17 22. Chương trình Tiếng Anh 3_12 Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. Là một trong những môn học công cụ ở trường phổ thông, môn Tiếng Anh không chỉ giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh mà còn góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung, để sống và làm việc hiệu quả hơn, để học tập tốt các môn học khác cũng như để học suốt đời. Tải xuống
18 21. Chương trình Tiếng Anh 1_2 Chương trình được xây dựng như một môn ngoại ngữ tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 và đảm bảo tính liên thông với chương trình môn Tiếng Anh được dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Trong quá trình tổ chức thực hiện môn học này với tư cách là môn tự chọn, nhà trường cần xét đến các điều kiện thực hiện phù hợp để Chương trình đạt hiệu quả cao nhất. Tải xuống
19 20. Chương trình Hoạt động trải nghiệm Giai đoạn giáo dục cơ bản: Ở cấp tiểu học, nội dung Hoạt động trải nghiệm tập trung vào các hoạt động khám phá bản thân, hoạt động rèn luyện bản thân, hoạt động phát triển quan hệ với bạn bè, thầy cô và người thân trong gia đình. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Ngoài các hoạt động hướng đến cá nhân, xã hội, tự nhiên, nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cấp trung học phổ thông tập trung hơn vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhằm phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp. Để xem chi tiết mời Download miễn phí. Tải xuống
20 19. Chương trình Giáo dục thể chất Giai đoạn giáo dục cơ bản: Môn Giáo dục thể chất giúp học sinh biết cách chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh thân thể. Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Môn Giáo dục thể chất được thực hiện thông qua hình thức câu lạc bộ thể dục thể thao. Để xem chi tiết mời Download miễn phí. Tải xuống
1
Bạn cần hỗ trợ?