Hotline:0916595337
Zalo:0916595337
  • contact@sunmik.com
  • 0916595337
  • Số 24, tập thể Văn Công, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô tả ngắn về Chương trình học


Chương trình giảng dạy sẽ trang bị cho trẻ đầy đủ về cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Giai đoạn này được chia làm 2 cấp độ: Cấp độ Sơ cấp và cấp độ Sơ trung cấp. - Cấp độ Sơ cấp sẽ phát triển khả năng mô tả và so sánh, đối chiếu thế giới của trẻ với môi trường xung quanh. Trẻ sẽ được tiếp cận chương trình gồm bộ ngữ pháp gồm những thì, cấu trúc câu... thông dụng để dùng cho giao tiếp. Trẻ được thực hành và chỉnh sửa bởi giảng viên chuyên gia. Sau khi hoàn thành khóa học cuối của cấp độ này, trẻ được khuyến khích tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế Movers của Cambridge English. - Cấp độ Sơ trung cấp giúp trẻ phát triển ngữ pháp và đạt được độ chính xác khi mô tả và bày tỏ ý kiến. Mô hình học đa dạng sẽ giúp phụ huynh thoải mái lựa chọn. Phụ huynh có thể chọn mô hình học 1 thầy 1 trò hoặc học theo từng nhóm nhỏ với mức học phí rất ưu đãi.

Các khóa học

STT Mã lớp Nội dung Trình độ Quốc tế Độ tuổi Thời gian Khai giảng Lịch học Học phí (đ) Giảm giá (đ) Đăng ký
1 2A

Đây là khóa học đầu tiên của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 6 - 7 tuổi. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

Pre-A1 6-7 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-4 3,360,000 0 Đăng ký
2 2B

Đây là khóa học thứ hai của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 6 - 7 tuổi. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

Pre-A1 6-7 3.5 tháng Liên tục Thứ 3-5 3,360,000 0 Đăng ký
3 2C

Đây là khóa học thứ 3 của chương trình tiếng Anh dành cho trẻ từ 6 - 7 tuổi, tương đương với học sinh hết lớp 1. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

Pre-A1 6-7 3.5 tháng Liên tục Thứ 4-6 3,360,000 0 Đăng ký
4 3A

Đây là khóa học thứ tư của chương trình tiếng anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 7 - 8 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 2. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chuwogn đều cso các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A1 7-8 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-4 3,360,000 0 Đăng ký
5 3B

Đây là khóa học thứ năm của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 7 - 8 tuổi, tương đương với học sinh giữa lớp 2. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc ,viết, nghe, nói.

 

A1 7-8 3.5 tháng Liên tục Thứ 4-6 3,360,000 0 Đăng ký
6 3C

Đây là khóa học thứ sáu của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 7 - 8 tuổi, tương đương với học sinh cuối lớp 2. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A1 7-8 3.5 tháng Liên tục Thứ 3-5 3,360,000 0 Đăng ký
7 4A

Đây là khó học thứ bẩy của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 8 - 9 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 3. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, gnhe, nói.

 

A2 8-9 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
8 4B

Đây là kháo học thứ tám của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 8 - 9 tuổi, tương đương với học sinh giữa lớp 3. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 8-9 3.5 tháng Liên tục Thứ 4- CN 3,360,000 0 Đăng ký
9 4C

Đây là khó học thứ chín của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học từ 8 - 9 tuổi, tương đương với học sinh cuối lớp 3. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 8-9 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-6 3,360,000 0 Đăng ký
10 5A

Đây là khóa học thứ mười của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 9 - 10 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 4. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 9-10 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
11 5B

Đây là khóa học thứ mười một của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 9 - 10 tuổi, tương đương với học sinh giữa lớp 4. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 9-10 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-4 3,360,000 0 Đăng ký
12 5C

Đây là khó học thứ mười hai của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 9 - 10 tuổi, tương đương với học sinh cuối lớp 4. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

A2 9-10 3.5 tháng Liên tục Thứ 3-5 3,360,000 0 Đăng ký
13 6A

Đây là khó học thứ mười ba của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học từ 10 - 11 tuổi, tương đương với học sinh đầu lớp 5. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

Pre-B1 10 -11 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký
14 6B

Đây là khóa học thứ mười bốn của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 10 -11 tuổi, tương đương với khóa học sinh giữa lớp 5. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, viết, nghe, nói.

 

Pre-B1 10 -11 3.5 tháng Liên tục Thứ 2-6 3,360,000 0 Đăng ký
15 6C

Đây là khó học thứ mười lăm của chương trình tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cho trẻ từ 10 - 11 tuổi, tương đương với học sinh cuối lớp 5. Khóa học gồm 3 chương. Trong mỗi chương đều có các phần học ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc, nghe, nói.

 

Pre-B1 10 -11 3.5 tháng Liên tục Thứ 5-7 3,360,000 0 Đăng ký

SUNMIK ứng dụng giáo trình theo tiêu chuẩn Quốc tế vào giảng dạy. Giáo trình Big English là bộ sách giáo trình học tiếng Anh cho trẻ em của tập đoàn giáo dục Pearson Education. 

PEARSON EDUCATION là một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu của Mỹ chuyên xuất bản và phát hành những đầu sách khoa học tiếng Anh dành cho trẻ trên toàn thế giới. Với khả năng vận dụng công nghệ thông tin, kĩ thuật tiên tiến vào những chương trình giáo dục, tập đoàn này đã mang đến cho trẻ em học sinh trên toàn thế giới những trải nghiệm học tiếng Anh vô cùng đặc biệt và lý thú qua các trò chơi tiếng Anh cũng như những cuốn sách trực tuyến. 

Với 15 khóa học ở cấp tiểu học sẽ tương ứng với 5 tập giáo trình Big English từ quyển 2 đến quyển 6.

Chương trình giảng dạy sẽ trang bị cho trẻ đầy đủ về cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Giai đoạn này được chia làm 2 cấp độ: Cấp độ Sơ cấp và cấp độ Sơ trung cấp.

- Cấp độ Sơ cấp sẽ phát triển khả năng mô tả và so sánh, đối chiếu thế giới của trẻ với môi trường xung quanh. Trẻ sẽ được tiếp cận chương trình gồm bộ ngữ pháp gồm những thì, cấu trúc câu... thông dụng để dùng cho giao tiếp. Trẻ được thực hành và chỉnh sửa bởi giảng viên chuyên gia. Sau khi hoàn thành khóa học cuối của cấp độ này, trẻ được khuyến khích tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế Movers của Cambridge English.

- Cấp độ Sơ trung cấp giúp trẻ phát triển ngữ pháp và đạt được độ chính xác khi mô tả và bày tỏ ý kiến. Sau khi hoàn thành khóa học cuối của cấp độ này, trẻ được khuyến khích tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế Flyers của Cambridge English.

1
Bạn cần hỗ trợ?